Preveza

Prefektura Preveza se nachází na západě Řecka u Ambracianova zálivu. Preveza spadá do obvodu Epirus, který svojí krásnou přírodou a rozmanitostí pláží patří k nejkrásnějším řeckým oblastem. I přes tento fakt je celá oblast velmi málo postižena masovou turistikou, což skýtá opravu výtečné příležitosti pro milovníky nedotčené krajiny.

Celá oblast Preveza má asi 1 000 km2 a je obývána zhruba 59 000 obyvateli (město Preveza 19 500). Obyvatelé v oblasti Preveza se živí převážně zemědělstvím, chovem dobytka a rybařením. Cestovní ruch se v Preveze teprve pomalu rozvíjí a stává důležitým faktorem pro prosperitu celé oblasti, k čemuž bezesporu přispívá také mezinárodní letiště v Preveze, které nese jméno Aktion.